clou logo - Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna (corporate identity, visual identity) to sposób, w jaki firma prezentuje się odbiorcom na rynku i zespół cech, wartości, skojarzeń, dzięki którym wyróżnia się spośród konkurencji. Za pomocą środków graficznych definiuje osobowość marki. Spójna identyfikacja zwiększa szansę na pozostanie w świadomości klientów i tym samym osiągnięcia sukcesu rynkowego. I z tego powodu jest tak ważna. Nie warto więc kupować jej za kilkadziesiąt złotych lub kilka euro na stocku czy w serwisie aukcyjnym.

Na identyfikację wizualną firmy składa się wiele elementów, z których podstawowymi są nazwa i logo. Oba powinny oddawać charakter firmy, być unikalne i proste w odbiorze oraz stosowaniu w materiałach poligraficznych, elektronicznych, nowoczesnych technologiach.

Dla odbioru marki istotne są nie tylko nazwa i logo, ale i  kolor lub kolory firmowe, wywołujące określone emocje i skojarzenia, jak też typografia, czyli krój albo kroje pisma stosowane we wszelkich materiałach promocyjnych.

Elementami identyfikacji wizualnej są druki firmowe, czyli wizytówki, papier firmowy, koperty, teczki, a także identyfikatory dla pracowników, pieczątki, tablice informacyjne, ulotki itp.

Zasady identyfikacji wizualnej powinny być określone w CI (Corporate Identity).

Uzupełnieniem identyfikacji wizualnej jest identyfikacja werbalna, czyli   sposób, w jaki  firma zwraca się do odbiorców i partnerów.  Na identyfikację werbalną składają się nazwy, slogany, hasła oraz ton wszystkich komunikatów.

TO JEST CLOU. PO PROSTU TY: WWW.STUDIO-CLOU.PL

Magda
dwacreo@dwacreo.pl